Легалізований Головним управлінням юстиції у Рівненській області шляхом письмового повідомлення 4 квітня 2008 року, про що у книзі обліку громадських організацій зроблений відповідний запис № 137.
Код ЄДРПОУ ВП: 41140921.

Організація всеукраїнська і має осередки в 20 регіонах України.

Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, яка відбулась 9 лютого 2007 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи
1 070 102 0000 026069, ідентифікаційний код юридичної особи 34935692.

21 грудня 2014 року за рішенням IX Всеукраїнської конференції Організації відбулася зміна найменування Організації з Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору “Генерація успішної дії” на Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю по зору “Генерація успішної дії”.


МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мета - реалізація та захист прав та основоположних свобод людьми з інвалідністю по зору, сприяння їх повному включенню до всіх сфер життя суспільства.

Реалізація мети досягається через наступні принципи:
• рівність можливостей;
• недискримінація;
• відкритість і доступність середовища;
• зобов’язання поважати та захищати права людини;
• повага до гідності;
• незалежний спосіб життя;
• солідарність;

Основними завданнями Організації є:
• всебічна підтримка осіб з інвалідністю по зору: створення сприятливих умов для активного залучення до соціально-економічного, політичного, культурного життя суспільства, соціальної адаптації, професійної реабілітації та наукового становлення;
• сприяння у вдосконалені нормативно-правової бази у сфері захисту прав та законних інтересів осіб з інвалідністю по зору;
• захист законних прав та інтересів осіб з інвалідністю по зору, сприяння підвищенню їхньої правової свідомості;
• сприяння вирішенню соціальних, побутових, інших проблем, що постають перед особами з інвалідністю по зору в процесі їх інтеграції в сучасне суспільне життя;
• надання матеріальної, технічної, інформаційної, консультативної та іншої допомоги особам з інвалідністю по зору;
• сприяння у забезпеченні умов для реалізації молоддю права на освіту;
• сприяння при підготовці до вступу у вищі та професійно-технічні навчальні заклади;
• сприяння професійному становленню, підвищенню кваліфікації, впровадженню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для осіб з інвалідністю по зору;
• проведення заходів, пов’язаних з освітою осіб з інвалідністю по зору, сприяння ширшому доступу до джерел інформації;
• позитивний вплив на духовний та фізичний розвиток осіб з інвалідністю по зору;
• сприяння у працевлаштуванні осіб з інвалідністю по зору;
• сприяння у забезпеченні умов для реалізації молоддю права на житло;
• сприяння у забезпеченні умов для дозвілля та активного відпочинку осіб з інвалідністю по зору;
• організація та проведення різноманітних культурно-спортивних заходів (фестивалів, конкурсів, спортивних змагань тощо), науково-практичних семінарів та конференцій;
• привернення уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю по зору, залучення державних, комерційних структур та об’єднань громадян до діяльності у цьому напрямку;
• проведення соціологічних досліджень, пов’язаних із сферою захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю по зору;
• проведення громадської експертизи та громадських слухань з питань, пов'язаних з метою, завданнями та напрямами діяльності Організації;
• сприяння міжнародному співробітництву у напрямку реалізації прав та інтересів осіб з інвалідністю по зору;
• формування досвіду спільної міжнародної гуманітарної діяльності осіб з інвалідністю по зору;
• пошук фінансової підтримки для здійснення поїздок членів Організації в межах країни та за кордон з метою стажування, обміну досвідом, участі в реалізації спільних проектів, програм, заходів тощо.


Для досягнення мети та виконання покладених завдань Організація здійснює таку діяльність:
• представляє і захищає права та інтереси членів Організації у суді, у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами (в тому числі іноземними);
• бере участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків;
• влаштовує зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, підприємцями;
• засновує або вступає в спілки (союзи, асоціації тощо), у тому числі міжнародні, укладає угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими організаціями;
• бере участь у формуванні громадської думки через виступи у засобах масової інформації, лекційну пропаганду та інші засоби, які не суперечать законам України;
• реалізовує власні програми та проекти, бере участь у спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями програмах і проектах;
• одержує від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань Організації;
• надає соціальні послуги особам з інвалідністю по зору;
• акумулює кошти для фінансування статутної діяльності Організації;
• здійснює необхідну господарську діяльність шляхом створення підприємств та організацій із статусом юридичної особи;

Статут ВМГО «Генерація успішної дії»

Керівник: Поліщук Петро Степанович
Телефон: +38(098)-215-78-74, +38(093)-215-78-74
Адреса для листуваня: 33024, м. Рівне, вул. Вербова, буд. 46, кв.37
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ВП ВГО людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області

Презентація Рівненського обласного осередку